Tarieven

(Kerk)diensten
Medewerking aan een (kerk)dienst: € 250,- .

Musical

Uitvoering van onze musical 'Spoor van Liefde': € 450,-.

Reiskosten
Reiskosten zijn inclusief tot 50 km (totaal heen- en terugreis)
Vanaf 50 km (totaal heen- en terugreis) 
vragen we € 1,- per km.

Ons bankrekeningnummer bij de Rabobank is NL55RABO031.55.61.599