Levend Water 2013 - 2016

Van mei 2013 tot maart 2016 hebben we deze musical opgevoerd.

Wie de Bijbel open doet, komt aan het begin al water tegen. De aarde is er vol van. Maar God stuurt met kracht het water aan de kant. Hij raakt de aarde aan met Zijn Licht en brengt de schepping tot leven. In de Bijbel speelt water een heel grote rol. Overal, in allerlei situaties komen we het tegen en hebben mensen ermee te maken. In ons programma 'Levend Water' wandelen we als het ware de Bijbel door van begin tot het eind, van de schepping tot aan de wederkomst van Jezus. Wie weet kom je jezelf nog tegen in je eigen situatie!


Tijdens de voorstelling, die ruim een uur duurt, komt het water letterlijk tot leven en is het een persoon die vertelt over de mensen die hij ontmoet. Auke Mennega, die in ons vorige programma een levensechte Jozef heeft neergezet, neemt deze rol op zich. Hij is het water van de zee, het water in de rivier, het water in de put, regenwater en nog veel meer. Verschillende mensen uit de Bijbel komen hierbij in beeld. Zo zien we Noach, Mozes, NaƤman, Jona, de vrouw bij de put, Johannes de Doper, Petrus en Pontius Pilatus en we laten zien op welke manier zij met het water in aanraking kwamen. Daarbij komen verschillende thema's aan de orde zoals buiten de boot vallen, vertrouwen hebben, een ander de schuld geven, God die spreekt via medemensen en vergeving en redding door Jezus. Jezus is ook voor ons nog steeds het Levende Water en onze Reddingsboot.


De grote lijn in het programma is dat God met Zijn Licht sterker is dan de duistere machten in deze wereld. Bij de terugkomst van Jezus Zijn Zoon, die het Levende Water is, zal de macht van het donkere water voorbij zijn. We mogen dan drinken uit de bron met Levend Water en God zelf zal ons Licht zijn.


Er is toneelspel, er wordt gebruik gemaakt van licht en beelden en teksten via de beamer en er wordt natuurlijk veel gezongen. Net als ons vorige programma  'Jozef de dromenman', heeft  'Levend Water' veel mensen van jong tot oud weten te boeien en te raken.