Nieuwe musical 'Over de Brug'


In onze nieuwe musical met als titel 'Over de Brug' overbruggen we letterlijk de tijd. Als mensen van nu nemen we een inkijkje in het veelbewogen leven van David, de herdersjongen die koning van Israël werd. En het blijft niet bij kijken en luisteren alleen, want wat David in zijn leven meemaakt, dat is heel herkenbaar voor ons. Daar willen we graag even met hem over in gesprek en dat doen we dan ook.

Thema's als vriendschap, jaloezie, geduld, hoogmoed, minderwaardigheidsgevoel, angst en eenzaamheid komen aan de orde. Hoe ging David daarmee om? Maar ook grote thema's komen voorbij, zoals vertrouwen in God en Zijn beloften en de manier waarop God naar ons mensen kijkt en ons Zijn hand reikt. Ook zien we op welke verrassende manier God de kloof die wij tussen Hem en ons hebben laten inkomen, wil overbruggen.

Het gaat in de musical over de Brug. De brug in de tijd, de brug als verbinding tussen toen en nu. Ook draagt de titel 'Over de Brug' actie en beweging in zich. Wij mensen mogen over de Brug komen.

In deze musical, zoals gebruikelijk door eigen mensen bedacht en uitgevoerd, heeft Auke Mennega weer de hoofdrol. Hij speelde Jozef, het Levende Water en de Spiegel en deze keer kruipt hij in de rol van David.

Via zang, muziek, toneelspel, licht en beamerbeelden nemen wij als gospelkoor 'Onze Opdracht' u en jou graag mee naar het leven van David, de herdersjongen, de muzikant, de soldaat en legerleider,maar ook de man die op de vlucht moet voor Saul en voor zijn eigen zoon. En David als koning, de man naar Gods hart.

Als een rode draad door het geheel loopt de tekst uit Jesaja 11: 1-3:

Maar uit de stronk van Isai, schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. (NBV)


Zoals uit een oude, omgehakte boom een kleine, nieuwe tak kan groeien, zo zal uit de oude familie van David een nieuwe koning komen. De Geest van God zal in Hem zijn. (Bijbel in gewone taal)

Na de zomervakantie 2018 beginnen we met het instuderen van de liederen, het maken van de decorstukken en de kleding, het vastleggen van de choreografie en het oefenen van het toneelspel. Ook moeten de spelers en de zangers zich de teksten eigen maken. We gaan dus een druk, maar leuk seizoen tegemoet.

De planning is om in oktober 2019 (try-out) en november 2019 (première) onze nieuwe musical 'Over de Brug' uit te voeren. Hierna kunnen we maandelijks geboekt worden voor uitvoeringen in de regio. We zien er weer naar uit!