Graag stelt gospelkoor 'Onze Opdracht' uit Dwingeloo zich aan u voor. Ruim 30 enthousiaste leden die op een moderne manier, door zang en muziek, mensen willen raken met Gods woorden. Gevarieerde liederen, begeleid door meerdere muzikanten, en geheel zelf geschreven musicals, waarbij bewust gekozen is om zoveel mogelijk liederen in het Nederlands te zingen. De vele warme reacties die we mochten ontvangen maken ons enthousiast om zo de boodschap van het evangelie op deze manier te mogen uitdragen.

Dienst-vullend programma 'Over de Brug' afgesloten

Vanaf 1998 doen we meer dan zingen alleen. Diverse dienst-vullende programma’s, waaronder eigen musicals, zijn er gemaakt en uitgevoerd. Bij het hoofdstuk musicals krijgt u een kleine impressie. 

Van oktober 2019 tot april 2023 hebben we onze musical 'Over de Brug', geïnspireerd op het verhaal van David opgevoerd.

Een aansprekende musical waarbij iedereen persoonlijk kan ervaren welke rol zij daar zelf bij vervult!

Op 16 april was de laatste uitvoering in Veendam.